Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Διευθυντής του ΠΜΣ με 2ετή θητεία έχει οριστεί ο Αν. Καθηγητής Χαράλαμπος Προεστός και Αναπληρωτής Διευθυντής ο Καθηγητής Νικόλαος Θωμαϊδης.

Η 5μελής Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ είναι τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

  • Χαράλαμπος Προεστός, Αν. Καθηγητής Χημείας Τροφίμων
  • Νικόλαος Θωμαϊδης, Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας
  • Θωμάς Μαυρομούστακος, Καθηγητής Οργανικής Χημείας
  • Εμμανουήλ Δασενάκης Καθηγητής Χημείας Περιβαλλοντος
  • Ευάγγελος Μπακέας, Αν. Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας

Διδάσκοντες του ΠΜΣ είναι όλα τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων και ο Ομότιμος Καθηγητής Οργανικής Χημείας κ. Αθ. Βαλαβανίδης και μέλη ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων (Παν/μιο Δυτικής Αττικής, ΓΠΑ) καθώς και ερευνητές (ΕΙΕ).